Lisans Dersleri

Ara

Sınav Sonucunu Öğren

İçerik Tıklama Görünümü : 143677

E-posta: ekremkara40@gmail.com

Adres:Gaziantep Üniversitesi İİBF
İşletme Fakültesi
Tel: 342 3602074
 

KPSS muhasebe soruları

İthal edilen malların muhasebe kaydı - Örnek: A işletmesi yurt dışında X malını ithal etmektedir. Malın ithali için 01.06.2013 tarihinde 10.000 dolar banka hesabından havale etmiştir. Malın nakliyesi için 2.000 +KDV banka hesabından ödenmiştir. Mallar gümrüğe gelmiş ve gümrük vergisi (iade alınmayan vergi) için 5.000 TL nakit ödenmiştir. Mallar gümrükten çekilerek işletmenin deposuna 30.06.2013 tarihinde giriş yapmıştır. 01.06.2013 tarihindeki dolar kuru 1,6 TL, 30.06.2013 tarihinde 1,7 TL’dir.

Çözüm: İthal edilen mallar işletmenin deposuna girinceye kadar yapılan giderler 159 Verilen sipariş avansında takip edilir.

10.000 dolar banka hesabından havale yapıldığında 1,6 TL kuru ile banka hesabından çıkış, 159 Verilen sipariş avanslarına giriş yapılır.

 2015 yılı KPSS Muhasebe Deneme -  2015 yılı KPSS muhasebe alanı için deneme sınavı aşağıda yer almaktadır. Başarılar...


KPSS başarı sıralaması -  Gaziantep Üniversitesi İİBF’nin KPSS’de MUHASEBE sınavında yıllara göre başarı sıralaması aşağıdaki tabloda verilmiştir.

KPSS A Üniverisiteler başarı sıralaması - Üniversitlerin İşletme bölümü, 2013 Yılı KPSS muhasebe alanında başarı sıralaması


Çıkarılmış Bono ve Senetler -  Örnek: A işletmesi 01.11.2013 tarihinde 6 ay vadeli yıllık %12 faizli 50.000 TL’lik finansman bonosu ihraç etmiştir. Finansman bononun tamamını B işletmesi 48.800 TL’ye satın alarak banka hesabından havale etmiştir. Finansman bonosunun anapara ve faizi vade sonunda ödenecektir.(Bir yıl 360 gün olarak dikkate alınacaktır)

Tahvil alışı -  Tahvil alışı ile ilgili örnekler

Örnek: A işletmesi 15.05.2013 tarihinde ihraç edilen X A.Ş tahvillerini 25.000 TL’ye banka hesabından ödeme yaparak satın almıştır.

Özel kesim tahvil senet ve bonoları hesabına giriş olduğu için borçlu, bankalar hesabından çıkış olduğu için alacaklıdır.KPSS kitap çalışma sorularının Çözümü -

ÇALIŞMA SORULARININ ÇÖZÜMÜ

KPSS Muhasebe kitabında yer alan çalışma sorularının çözümü2013 yılı KPSS muhasebe sorularının Çözümü -  2013 KPSS MUHASEBE SORULARININ ÇÖZÜMÜ

 Stoklar -  Ticari Mallar hesabı ile ilgili kavramlar ve muhasebeleştirilmesine ilişkin örnekler

Alış gideri: Ticari mallar maliyet değerleri ile kayıt edildikleri için bütün alış giderleri ticari malların maliyetine eklenir. Ticari malların alışı sırasında yapılan giderler satın alınan malın maliyetine yazılır. Örneğin Nakliye, sigorta, komisyon giderleri gibi2012 KPSS Muhasebe Soruları ve Çözümleri -  2012 Yılı KPSS Muhasebe sorularının çözümleri ...........


Maliyet muhasebesi 7 hafta ödevi -
Maliyet Muhasebesi 7.Hafta Ödevi


2011 Yılı KPSS Muhasebe Soruları ve Çözümü -
 KPSS 2011 yılı muhasebe soruları ve çözümleri siteye eklenmiştir.Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

Şirketler Muhasebesi Soruları

Folder Path: \

Folder: sirketler-muhasebesi

folder.png

bursa sosyal medya